Změna sídla

Pozor! Od 2.5.2024 sídlíme na adrese Na Příkopě 11, Schillerův palác, 4.patro.

Odbornost, zkušenosti, flexibilita
O nás

Jsme jedna z nejvyhledávanějších kanceláří na poli notářských služeb

19 vyškolených odborníků

Výběr našich služeb

Notářská kancelář Evy Králové poskytuje notářské služby v kompletním rozsahu stanoveném zákonem.

Obchodní korporace

Právo obchodních společností je jednou z našich největších specializací, ale zároveň i oblíbenou disciplínou. Během velmi krátké doby pro vás připravíme založení společnosti podle vašich potřeb nebo zajistíme změny v již existujících společnostech. Vše jsme potom schopni zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku, čímž odpadají jakékoli časové prodlevy při řízení před příslušným rejstříkovým soudem.

Ověření podpisů a listin

Ověřování podpisů a listin pro účely použití v České republice provádí notářská kancelář kdykoli v době úředních hodin (tj. 8:30 – 14:30 hod každý pracovní den), a to bez nutnosti objednání. Pro ověřování listin s použitím v zahraničí je vhodné si předem ověřit dostupnost notáře nebo příslušných notářských pracovníků. Mimo úřední hodiny vás rádi objednáme. Stejně tak zajistíme v případě potřeby ověřování mimo sídlo notářské kanceláře.

Zápis do veřejného rejstříku

V současné době je notář oprávněn provést zápis do obchodního rejstříku na základě jím sepsaného podkladového notářského zápisu. Přímý zápis je oproti zápisu rejstříkovým soudem rychlejší, neboť notář na rozdíl od rejstříkového soudu nevede řízení, ale provede přímo zápis. Potřebné listiny často sám sepisuje nebo s klienty odladí během jednání. V důsledku legislativních změn, které dnes umožňují základní kapitál společnosti do částky 20 tis Kč složit v hotovosti k rukám správce vkladu, a také živnosti ohlásit až následně po vzniku společnosti, je skutečně možné začít podnikat s novou společností do 24 hod.

Úschovy

Notář provádí úschovu peněz a listin nejčastěji v souvislosti se zajištěním závazků z kupních smluv na nemovité věci. Tento institut má ale širší využití a uschovat lze např. i cenné papíry nebo závěť, která není sepsaná notářským zápisem. Notářská úschova je vždy propojená s konkrétním bankovním účtem notáře a pod jedinečným heslem může každý účastník úschovy nahlížet v reálném čase na úschovní účet. Jedná se tedy o velmi bezpečnou a transparentní pomoc při vypořádání transakcí.

Svěřenské fondy

Svěřenský fond lze podle občanského zákoníku vytvořit právním jednáním zakladatele ve formě smlouvy se svěřenským správcem nebo pořízením pro případ smrti. Ve smlouvě i v pořízení pro případ smrti se vymezí majetek vyčleňovaný z vlastnictví zakladatele do svěřenského fondu a určí se také účel svěřenského fondu. Zpravidla se jedná o komplexní řešení právních poměrů zakladatele, příp. celé rodiny, a naše kancelář figuruje v celém procesu jako cenný odborník.

Evidence skutečných majitelů

Povinností každé obchodní společnosti je zápis skutečného vlastníka do tzv. Evidence skutečných majitelů (dále jen „ESM“). Zákonodárce stanovuje sankce za nesplnění této povinnosti a zejména banky vyžadují předložení aktuálního výpisu ESM několikrát ročně.

Více se o ESM dozvíte zde https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. Pakliže nejste fanouškem samostudia jsme připraveni Vás zápisem do ESM kompletně provést.

Dědické řízení

Mgr. Eva Králová, notářka v Praze, je jako soudní komisařka pověřována k projednání pozůstalostních řízení Obvodním soudem pro Prahu 7, a to pro osoby, které měly poslední pobyt na území Prahy 7 a zároveň se narodily v prvním kalendářním čtvrtletí. Obecně platí, že notářům jsou v zájmu nestrannosti a nezávislosti soudního řízení jednotlivé dědické spisy přiřazovány dle rozvrhu práce, a není tedy možné si na tento typ řízení vybrat notáře, kterého znáte z jiné agendy.

Manželské majetkové právo

Zejména v době jarních a letních měsíců připravujeme mnoho smluv, kterými si snoubenci upravují do budoucna svůj manželský majetkový režim. Je zcela běžné, že v rámci konzultací zabrousíme i do otázek dědického práva nebo úpravy poměrů k nezletilým dětem. Manželský majetkový režim lze ale formou notářského zápisu upravit kdykoli za trvání manželství, a to i opakovaně podle aktuálních potřeb a přání manželů. Dokonce i v případě plánovaného rozvodu manželství lze právě díky této formě smlouvy omezit jednání před soudy na minimum.

Závěti

Možnosti pořízení pro případ smrti se účinností občanského zákoníku velmi rozšířily. Nové instituty v právu pomalu ožívají, ale stále nejčastějším způsobem je závěť. Ze zákona zde není povinná forma notářského zápisu, ale z mnoha důvodů ji velmi doporučujeme. Notář nejlépe ví, jaké obtíže přináší dědické řízení a jak lze přechod majetku na budoucí dědice usnadnit. Velmi rádi vám představíme a doporučíme použití vhodných institutů. Probereme s vámi možnosti vydědění a další varianty, kterými nejlépe zabezpečíte splnění vašich představ o budoucím uspořádání nastřádaného majetku.

Náš tým

Dobré jméno notářské kanceláře Evy Králové vychází z usílí všech jednotlivců, kteří se na její každodenní činnosti podílejí.

Eva se narodila v Kolíně a je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V notářství působí od roku 2012 a ke dni 1.2.2017 byla jmenována notářkou pro Prahu 7.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – odborná úroveň

kralova@nkvk.cz

Eva Králová

notářka

Hana se narodila v Praze a je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V notářství působí od roku 2018.

Hana se v rámci notářské kanceláře věnuje všem agendám činnosti notáře zejména právu obchodních společností.

Jazykové znalosti – anglický jazyk

kopecka@nkvk.cz

Hana Kopecká

notářská kandidátka - zástupkyně notářky

Jan se narodil v Praze a je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. V notářství působí od roku 2000.

Jan se v rámci notářské kanceláře věnuje všem agendám činnosti notáře.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň, ruský jazyk – komunikační úroveň

watzek@nkvk.cz

Jan Watzek

notářský kandidát

Andrea se narodila v Chebu a je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V notářství působí od roku 2014.

Andrea byla dlouholetou zástupkyní notáře, v současné době se věnuje agendě Rejstříků zástav a osvědčování skutkových dějů při rodičovské dovolené.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň, německý jazyk – komunikační úroveň

loucka@nkvk.cz

Andrea Loucká

notářská kandidátka

Zuzana se narodila v Mariánských lázních a je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V notářství působí od roku 2020.

Zuzana se v rámci notářské kanceláře věnuje všem agendám činnosti notáře zejména právu obchodních společností.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň

magrova@nkvk.cz

Zuzana Mágrová

notářská koncipientka

Jana se narodila v Žilině a je absolventkou Ekonomické univerzity v Bratislavě. Má zkušenosti s pracovními pozicemi v bankách ve Spojených státech amerických a Velké Británii. V notářství působí od roku 2014.

Jana se v rámci notářské kanceláře věnuje zejména dědickému řízení a účetním záležitostem.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – odborná úroveň

birdova@nkvk.cz

Jana Birdová

notářská tajemnice

Klára se narodila v Kadani a je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V notářství působí od roku 2018.

Klára se v rámci notářské kanceláře věnuje všem agendám činnosti notáře.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň

mala@nkvk.cz

Klára Malá

notářská koncipientka

Eliška se narodila v Českých Budějovicích a je absolventkou Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. V notářství působí od roku 2020.

Eliška se v rámci notářské kanceláře věnuje všem agendám činnosti notáře zejména právu obchodních společností.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň

chrastanska@nkvk.cz

Eliška Chráštanská

notářská koncipientka

Kateřina se narodila v Praze a je absolventkou Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. V notářství působí od roku 2014.

Kateřina se v současné době se věnuje dědické agendě při rodičovské dovolené.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň

komarkova@nkvk.cz

Kateřina Komárková

notářská koncipientka

Aneta se narodila v Praze a je absolventkou Střední průmyslové školy.

Aneta se v rámci notářské kanceláře věnuje zejména dědickému řízení a organizaci kanceláře.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň

vseteckova@nkvk.cz

Aneta Všetečková

notářská tajemnice

Anna se narodila v Praze a je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V notářství působí od roku 2010.

Anna se v rámci notářské kanceláře věnuje všem agendám činnosti notáře zejména dědickému řízení.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň

tesarova@nkvk.cz

Anna Tesařová

notářská koncipientka

Antonie se narodila v Praze a je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V notářství působí od roku 2010.

Antonie byla dlouholetou zástupkyní notáře, v současné době se věnuje agendě osvědčování skutkových dějů při rodičovské dovolené.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň

fischerova@nkvk.cz

Antonie Fischerová

notářská kandidátka

Tereza se narodila v Jihlavě a je absolventkou Střední průmyslové školy v Jihlavě.

Tereza se v rámci notářské kanceláře věnuje zejména dědickému řízení a organizaci kanceláře.

Jazykové znalosti – anglický jazyk – komunikační úroveň

vratna@nkvk.cz

Tereza Vrátná

notářská tajemnice

Petr Spurný

právní asistent

Markéta Jánská

právní asistent

Marie Hrbková

právní asistent

Marie Pařezová

právní asistent

Kateřina Purnochová

právní asistent

Eliška Kačírková

právní asistent

Napište nám

  Proč my?

  V našem týmu působí právníci se zkušenostmi nejen z notářství, ale i advokacie, soudnictví a státní správy.

  Ke každému zadání přistupujeme individuálně podle potřeb klienta, vždy však s příhlednutím k zásadám slušnosti a spravedlnosti.

  Náš tým je dostatečně kvalitní a zároveň dostatečně široký, tak abychom mohli pokrýt všechny požadavky klientů v co možná nejrychlejším čase.

  Aktuality

  Notářská úschova on-line přístup účastníka

  Nové sídlo kanceláře !!!

  Od čtvrtka 2.5.2024 Vás uvítáme v nových kancelářích na adrese Na Příkopě 11, Schillerův palác, 4.patro.

  Číst více

  Notářská úschova – online přístup účastníků

  Od 1.1.2024 začala fungovat zcela nová aplikace notářských úschov. Hlavním cílem je větší transparentnost ohledně pohybů […]

  Číst více
  Zobrazit všechny aktuality